Presentació

Logo 2.3 (Medium)El curs 2011-2012 la Colla Gegantera de Botarell organitza uns cursos de gralla i timbal de cara a donar acompanyament musical de qualitat als seus gegants en les seves sortides. Cursos continuadors dels ja organitzats amb anterioritat per l’Associació de Joves Pedra Fita quan la Colla Gegantera de Botarell encara no estava constituïda.

La primera promoció de grallers i timbalers fou força nombrosa i a mesura del pas del temps i en base d’un procés de selecció natural es va anar reduint el nombre de participants, fins al punt que el curs de gralla va deixar de ser viable i es va deixar d’organitzar en la temporada 2013-2014.

Les classes de timbal s’han anat impartint fins al curs 2014-2015 assumint la Colla Gegantera de Botarell el resultat negatiu d’aquest, arribant a un punt en què també perillava la seva viabilitat econòmica de cara als cursos vinents.

Arran d’aquesta problemàtica , la Colla Gegantera de Botarell va veure la possibilitat de crear un Espai de Música Tradicional a Botarell organitzat i gestionat per la mateixa, on hi tinguessin cabuda no només els membres de la pròpia entitat sinó alumnat provinent d’altres entitats de poblacions properes o veïns d’aquestes no pertanyents a cap entitat i que volguessin rebre una formació musical d’alta qualitat.IMG-20151116-WA0003 (Medium)

Amb la creació d’aquest Espai de Música Tradicional i la participació d’un nombre més elevat d’alumnes, es pretén solucionar la problemàtica de la inviabilitat econòmica, problemàtica comú en la immensa majoria d’entitats properes i similars a la Colla Gegantera de Botarell.

2015-11-18 20.00.08 (Medium)Per un altre costat, el projecte pretén ser una eina de cohesió entre pobles i entitats de la zona i de dignificació del món geganter i graller. Dignificació malauradament anada a menys en els darrers temps degut a la poca rigorositat en la formació de les colles geganteres.

Per tal de fer realitat aquest projecte se signen uns convenis de col·laboració amb les entitats i ajuntaments que hi vulguin participar.

En el cas de les entitats el conveni inclou:
– Aportació de músics de l’AUMED en possibles mancances de personal de les entitats en actuacions puntuals.
– Participació preferent en tallers oberts al públic, organitzats per l’AUMED fora del calendari dels cursos.
– Assessorament directe i personalitzat en qualsevol tema relacionat amb la música tradicional i el món geganter.
– Gestió de tot el sistema becari dels cursos, dels membres de l’entitat.
– Gestió amb els ajuntaments de cada municipi de cara a l’obtenció d’ajuts per cada entitat.

Aquests punts són genèrics i s’adaptaran a la tipologia i/o necessitats de cada entitat i també quedaran oberts a qualsevol ajut o col·laboració posterior que es pugui portar a terme entre l’Espai de Música i les mateixes.

En el cas dels ajuntaments, la col·laboració amb l’AUMED ve marcada per dos grans eixos:
– Suport puntual dels alumnes de l’AUMED en IMG-20151116-WA0006 (Medium)festes o esdeveniments dels municipis on pugui fer falta una formació musical.
– Possibilitat de realització d’audicions de fi de curs descentralitzades cap a cada municipi d’on hi hagi alumnes participants als cursos.

Així com els convenis signats amb les entitats, aquests punts també són genèrics i s’adaptaran a la tipologia i/o necessitats de cada ajuntament i també quedaran oberts a futures formes de col·laboració.

2015-11-18 20.53.25 (Medium)A hores d’ara les inscripcions pel curs actual 2015-2016 ja estan tancades i els cursos ja s’han iniciat però l’AUMED continua treballant de cara a establir més contactes amb entitats i ajuntaments de cara al curs vinent.

Per tal de dur a terme aquesta formació de qualitat, l’AUMED compta amb la col·laboració de professorat de primer nivell.
En Gerard Pouget per la secció de timbal i l’Eva Jornet per la de gralla. I també amb la Col·laboració de l’Ajuntament de Botarell amb la cessió d’espais per dur a terme tota l’activitat de l’Espai de Música Tradicional