Preus i horaris 2016-2017 Timbal

Planificació del calendari de preinici dels cursos

23 de setembre – Tancament de preinscripcions
26 de setembre – Reunió informativa i preavaluació dels alumnes per la formació de grups
30 de setembre – Publicació d’horaris, calendaris i grups definitius

Preus

Curs individual amb classes de 30’……………………… 310 €
Curs col·lectiu amb classes de 45’………………………. 180 €/alumne

 

– Els cursos tindran una durada de 24 classes, amb inici el mes d’octubre de 2016 i finalització el mes de juny de 2017, amb un calendari preestablert que es publicarà el dia 30 de setembre.
– Les classes col·lectives es duran a terme sempre i quan hi hagi un mínim d’alumnes per grup.
– Els grups es distribuiran mitjançant la preevaluació prèvia, per part de cada professor, que es durà a terme el dia 26 de setembre.
– S’ofereix la possibilitat de fraccionament de la matricula dels cursos en 2 pagaments, amb un increment en concepte de gestió de 20 €/curs, pagadors amb el primer rebut del fraccionament.
– A partir d’aquests preus, és cada entitat que valora la forma de subvencionar, o becar, els cursos dels membres de les mateixes que hi participen i és l’AUMED qui en porta la gestió.