Projecte educatiu Timbal

Timbals_de_Grallers_(llautó)Els cursos van adreçats a qualsevol persona interessada en l’aprenentatge de la tècnica de baquetes per a la interpretació de peces tradicionals amb timbal, tant de nivell inicial com de perfeccionament.

Els alumnes estaran distribuïts segons el grau de coneixements que tinguin de l’instrument i de llenguatge musical:

– Nivell inicial (alumnes sense coneixements de percussió tradicional)
– Nivell mig (alumnes amb coneixements mínims)
– Nivell avançat (alumnes que fa temps que estudien o toquen percussió tradicional)

Es treballaran diversos aspectes teòrics (tipus, parts, funcionalitat, etc.), tècnics (col•locació de baquetes i del timbal, relaxació, simples, mordents, redobles, etc.) i d’altres més pràctics, com algunes peces pròpies del repertori festiu (tant geganter com de bestiari) i diferents patrons de ritmes de repertori tradicional clàssic (marxa, pasdoble, vals, jota, corranda, xotis, masurca) i modern (rumba, rock, twist, etc.).

Les classes, de periodicitat setmanal, podran ser individuals (alumne-professor) de 30 minuts de durada, o grupals de 45 minuts. Els grups es faran seguint diversos criteris, com l’edat, el nivell, disponibilitat, etc., que es definiran una vegada es tanquin les preinscripcions.

L’edat mínima per començar aquest curs és de 5 anys i l’alumne haurà de comptar amb el seu instrument, que en el cas del principi de curs se li podrà deixar temporalment.